top of page
Tarieven

Telefonische inventarisatie

gratis    10 minuten

-------

Intake Therapie 

€ 259,01 (NZa)  90 minuten en verslaglegging

-------

Vervolgconsult Therapie

€ 252,50 (NZa)  60 minuten en verslaglegging

Annuleert u korter dan 48 uur (twee werkdagen) van tevoren een afspraak, dan wordt het consult tarief in rekening gebracht.

bottom of page