Tarieven

Telefonische inventarisatie

gratis    15 minuten

-------

Intake Relatie Therapie 

€ 180,-  75 minuten en verslaglegging

-------

Vervolgconsult Relatie Therapie

€ 180,-  75 minuten en verslaglegging

-------

Intake Individuele Therapie

€ 125,-  60 minuten en verslaglegging

-------

Vervolgconsult - kort 

€  95,-    45 minuten en verslaglegging

--------

Vervolgconsult - lang

€ 125,-   60 minuten en verslaglegging

-------

Coach sessie - kort

€ 115,-   45 minuten en verslaglegging

-------

Coach sessie - lang

€ 135,-    60 minuten en verslaglegging

Annuleert u korter dan 48 uur van tevoren een afspraak, dan wordt het consult tarief in rekening gebracht.