Tarieven

Telefonische inventarisatie

gratis    10 minuten

-------

Intake Relatie Therapie 

€ 216,-  75 minuten en verslaglegging

-------

Vervolgconsult Relatie Therapie

€ 216,-  75 minuten en verslaglegging

-------

Intake Individuele Coaching

€ 177,-  60 minuten en verslaglegging

-------

Vervolgconsult - kort 

€ 144,-    45 minuten en verslaglegging

--------

Vervolgconsult - lang

€ 177,-   60 minuten en verslaglegging

Annuleert u korter dan 48 uur van tevoren een afspraak, dan wordt het consult tarief in rekening gebracht.