top of page
Relationele therapie

Mensen hebben de behoefte om zich te verbinden met elkaar. Het hebben van betekenisvolle warme relaties waarin men zich geliefd, gerespecteerd en gewaardeerd voelt is van belang voor ons levensgeluk. Er zijn nog nooit zo veel stellen uit elkaar gegaan als in deze tijd. Dat maakt dat veel mensen weinig voldoening in hun leven ervaren. Wil je dit wel, en ben je bereid het werk te doen? Zet dan nu de eerste stap.

 

Op het moment dat er zich problemen voordoen in de relatie met je partner, kind, ouder, vriend(in), collega of zakenpartner heeft dat invloed op jouw emotionele en fysieke welzijn. Een therapie of coachingstraject kan je verder helpen. 

In de therapie of coaching ligt de nadruk op het leren begrijpen van ingesleten patronen in het denken, het gevoel en/of het gedrag waar je last van hebt. Er is aandacht voor je persoonlijke geschiedenis in relatie tot het hier en nu en hoe deze jouw toekomt bepaalt.

Je kunt zowel individueel als gezamenlijk aan relationele vraagstukken werken, informeer gerust naar de mogelijkheden.

 

bottom of page