top of page
Relationele therapie

Mensen hebben de behoefte om zich te verbinden met elkaar. Het hebben van betekenisvolle warme relaties waarin men zich geliefd, gerespecteerd en gewaardeerd voelt is van belang voor je levensgeluk. Op het moment dat er zich problemen voordoen in de relatie met uw partner, kind, ouder of vriend(in) of collega, kunt u hier erg veel last van hebben. Om de kwaliteit van deze relaties te verbeteren kan een relatietherapie of gezinstherapie u meer inzichten geven. Hieronder zijn enkele aandachtsgebieden voor een relatie- of gezinstherapie genoemd.

Redenen voor aanmelding kunnen variëren:

  • Onvoldoende wederzijds begrip en acceptatie.

  • Communicatieproblemen, elke keer dezelfde ruzies.

  • Ontevredenheid m.b.t. uw seksuele relatie.

  • Onenigheid en vragen over de opvoeding van uw kind(eren).

  • Leren omgaan met de psychische klachten van uw partner of kind.

  • Vragen over de ontwikkeling van uw kind, is het passend bij de leeftijd?

  • Hoe kan ik mijn kind het beste steunen?

Niet alle aandachtsgebieden staan genoemd. Informeer gerust naar de mogelijkheden. 

bottom of page