top of page
Waarvoor u elders behandeld zal worden

We willen graag mensen met een zorgvraag helpen. De kleinschaligheid van onze praktijk maakt echter dat wij een aantal exclusiecriteria voor behandeling/coaching hebben: 

- Ernstige agressieproblematiek;
- Huiselijk geweld;
- Een psychotische stoornis;
- Verslavingsproblematiek, zoals verslaving aan alcohol en/ of harddrugs;
- Crisisgevoelige problematiek, zoals bij zelfmoordgedachtes en plannen hiertoe; waarvoor de noodzaak van 24-uurs bereikbaarheid

- Een door onderzoek vastgestelde verstandelijke (leer)beperking (IQ < 80).

Wanneer blijkt dat Praktijk REIN geen passend behandelaanbod heeft, kan er samen gekeken worden naar waar je mogelijk wel terecht kan.

bottom of page