top of page
Waarvoor u elders behandeld zal worden

  • Ernstige depressieve klachten, met suïcidaliteit.

  • Psychotische klachten.

  • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

  • Ernstige agressieproblematiek.

  • Verslavingsproblematiek.

  • Huiselijk geweld.

Wanneer blijkt dat Praktijk REIN geen passend behandelaanbod heeft, kan er samen met u gekeken worden naar waar u mogelijk wel terecht kan.

bottom of page