Tarieven Partner relatie therapie of Coaching

Telefonische inventarisatie                                         gratis                10 minuten 

Intake Relatie Therapie                                               € 216,-              75 minuten en verslaglegging

Vervolgconsult Relatie Therapie                                € 216,-              75 minuten en verslaglegging

Intake Individuele Coaching                                      € 177,-              60 minuten en verslaglegging

Vervolgconsult - kort                                                   € 144,-              45 minuten en verslaglegging

Vervolgconsult - lang                                                  € 177,-              60 minuten en verslaglegging

Annuleert u korter dan 48 uur van tevoren een afspraak, dan wordt het consult tarief in rekening gebracht.