Tarieven 

Telefonische inventarisatie                                         gratis                15 minuten

Intake Relatie Therapie                                               € 180,-              75 minuten en verslaglegging

Vervolgconsult Relatie Therapie                                € 180,-              75 minuten en verslaglegging

Intake Individuele Therapie                                        € 125,-              60 minuten en verslaglegging

Vervolgconsult - kort                                                   €  95,-               45 minuten en verslaglegging

Vervolgconsult - lang                                                  € 125,-              60 minuten en verslaglegging

Coach sessie - kort                                                      € 115,-              45 minuten en verslaglegging

Coach sessie - lang                                                     € 135,-              60 minuten en verslaglegging

Annuleert u korter dan 48 uur van tevoren een afspraak, dan wordt het consult tarief in rekening gebracht.