top of page
Tarieven Partner relatie therapie of coaching

Telefonische inventarisatie                                         gratis                          10 minuten 

Intake Therapie                                                           € 259,01  (NZa)           90 minuten en verslaglegging

Vervolgconsult Therapie                                            € 152,50  (NZa)           60 minuten en verslaglegging

Annuleert u korter dan 48 uur (twee werkdagen) van tevoren een afspraak, dan wordt het consult tarief in rekening gebracht.

bottom of page