top of page
Vergoedingen

 

Raadpleeg uw zorgverzekeraar vooraf om verassingen te voorkomen

 

Algemeen

Indien u een verwijzing van de huisarts heeft, kunt u de behandeling grotendeels of volledig vergoed krijgen vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Soms komt u in aanmerking voor vergoeding van de partner relatie therapie wanneer een van u psychische klachten hervaart. 

Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis. 

Praktijk REIN werkt contractvrij 

Dit betekent dat ik geen contracten met verzekeraars en gemeenten heb afgesloten. Vanuit de basisverzeking wordt tot ongeveer 75% altijd vergoed. Of u voor 100% vergoeding in aanmerking komt hangt van uw verzekering af.

Meer informatie over contractvrij werken en restitutie- dan wel natura polissen 

vindt u bij                                                 

Hier ziet is ook de polissen voor 2023 die 100% vergoeden. 

En u ziet tot welk percentage de overige polissen vergoeden.

Houdt u rekening met uw wettelijk verplicht eigen risico (€ 385,- voor 2023) en eventueel vrijwillig eigen risico.

bottom of page