Vergoedingen

 

Raadpleeg uw zorgverzekeraar vooraf om verassingen te voorkomen

 

Algemeen

Indien u een verwijzing van de huisarts vraagt naar de Basis GGZ, kunt u de behandeling grotendeels of geheel vergoed krijgen vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis. Meer uitleg over de vergoeding en kosten van de behandeling leest u hieronder.

Praktijk REIN werkt contractvrij 

Dit betekent dat ik geen contracten met verzekeraars en gemeenten heb afgesloten.

Meer informatie over contractvrij werken en restitutie- dan wel natura polissen 

vindt u bij                                                

Alle consulten worden verricht vanuit de basis-ggz.

Volwassen: bent u 18 jaar of ouder? 

En heeft u een volledig vrije keuze restitutie polis? 

Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van de therapie volledig. 

Houdt u rekening met uw wettelijk verplicht eigen risico (€ 385,- voor 2022) en eventueel vrijwillig eigen risico.

Heeft u geen volledig vrije keuze polis (de natura polis) als zorgverzekering? 

Dan vergoedt uw zorgverzekeraar tussen de 65% en 90% van de kosten. 

Raadpleeg uw zorgverzekeraar vooraf om de exacte hoogte van de vergoeding op te vragen. 

Ook partnerrelatie-therapie wordt vergoed wanneer de therapie in het kader van een van de individuen plaats vindt. Aan het einde van ieder jaar kunt u een nieuwe verzekeringspolis afsluiten. Mocht u willen overstappen kan u gebruik maken van het overzicht van www.contractvrijepsycholoog.nl. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

De vergoeding en betalingsvoorwaarden 

Aan het einde van elke maand ontvangt u een overzicht van de aan u in rekening gebrachte kosten en het aantal behandelminuten. Dit betreft zowel directe tijd (face to face contact) als indirecte tijd (rapportage, overleg etc.). Dit overzicht kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie van (een gedeelte van) de kosten. Tevens is dit de factuur van de geboden zorg aan Praktijk REIN die u zelf dient over te maken. Ik verzoek u de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Indien er 14 dagen na verzending van deze factuur geen betaling heeft plaatsgevonden ontvangt u een herinneringsfactuur. Mocht deze na 14 dagen niet zijn voldaan, dan ontvangt u een aanmaning, waaraan €20,00 administratiekosten zijn verbonden.

Ik adviseer u om voor de exacte hoogte van de vergoeding met uw zorgverzekeraar contact op te nemen omdat dit afhangt van de soort zorgverzekering die u heeft.  

Belangrijk: u heeft een juiste verwijsbrief nodig van uw huisarts 

Een geldige verwijzing is nodig om de kosten van de behandeling vergoed te kunnen krijgen. 

Hier moet op staan dat er sprake is van (vermoeden van) een DSM 5 diagnose – uw huisarts weet dit. 

Wilt u coaching? 

Dat kan uiteraard ook. Voor de sessie kosten verwijs ik u door naar het kopje 'tarieven'.        

Er is voor coaching geen vergoeding mogelijk vanuit uw zorgverzekering. 

Kind en jeugd: jonger dan 18 jaar? 

Dat kan uiteraard ook. Gemeenten vergoeden de zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar. Omdat Praktijk REIN contractvrij werkt, is er geen vergoeding mogelijk. Er zijn behandelaren die contracten hebben bij uw gemeente waardoor de kosten wel vergoed kunnen worden. Wanneer u ouderbegeleiding zou willen als u binnen uw gezin vast loopt is vergoeding wel mogelijk.