top of page
Vergoedingen

Mocht u aanspraak willen doen op vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar, dan kan dat voor de meeste psychologische klachten. Denk bijvoorbeeld aan: depressieve klachten, angstproblemen en traumaklachten.

U kunt bij mij terecht voor kortdurende zorg binnen de BGGZ, wanneer u voor vergoeding in aanmerking wilt komen. Mocht u exclusieve coaching willen, bijvoorbeeld opdat u geen dossier wilt opbouwen, dan verwijs ik naar de site anahi.nu. Sommige mensen willen, om uiteenlopende redenen, de sessies zelf betalen. Indien u de behandeling geheel zelf betaalt, kan volledige privacy bewaard blijven.

 

Voor de Basis GGZ (BGGZ) heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Deze dient als volgt opgemaakt te zijn: op de verwijsbrief moet staan dat het om Basis GGZ gaat. Tevens dient de huisarts een (vermoeden van) een diagnose op de verwijzing aan te geven. Daarnaast moet de AGB code van de verwijzer terug te vinden zijn en het BSN nummer met adresgegevens van de client moeten genoteerd zijn. Wanneer de verwijzing incompleet is kan u geen aanspraak maken van vergoeding. 

Ook relatieproblemen en seksuele klachten kunt u vanuit de basisverzekering in onze praktijk vergoed krijgen als dit gepaard gaat met psychische/psychologische klachten. De vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van uw klachten, hulpvraag en aanmeldreden.

 

Informeer gerust voor welke situatie u in aanmerking komt.

Wij bespreken de vergoeding van uw behandeling tevens bij de intake.

De hoogte van de vergoeding uit de basisverzekering is afhankelijk van uw persoonlijke zorgpolis. Ik werk contractvrij. Dit betekent dat ik niet gebonden ben aan bepaalde eisen van de zorgverzekeraars en/of het delen van bepaalde informatie over de behandeling met hen.


Doorgaans wordt 65% tot 100% van de behandeling vergoed. Indien u een volledige vrije keuze restitutiepolis heeft afgesloten krijgt u in de meeste gevallen 100 % vergoed.

Praktijk REIN hanteert de tarieven die door het NZa opgemaakt zijn voor 2024. Het volledige overzicht van de vastgestelde tarieven door de NZa is hier te downloaden: tariefbeschikking 2024 https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_724624_22/

Op deze website https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/ vindt u een overzicht van de vergoedingen van alle zorgverzekeraars bij ongecontracteerde zorg. Voor de zorgverzekeraar is het belangrijk om te weten dat ik contract-vrij werk, een BIG-registratie heb en goedgekeurd kwaliteitstatuut heb.

Per 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel in werking getreden. Dit is een nieuwe vorm van financiering van de zorg. Voor u als client worden de zorgkosten inzichtelijker omdat deze maandelijks gespecificeerd worden. 

 

In de nota staan alle consulten (behandeling of diagnostiek) van de voorgaande maand. Als er meerdere keren per dag contact met u is geweest dan zal deze tijd in één consult verzameld worden. 

U ontvangt de nota rechtstreeks vanuit praktijk REIN en u dient zelf de nota aan Praktijk REIN te voldoen. U kunt er zelf voor kiezen deze te declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 

Altijd wordt als eerst uw eigen risico (385,-) aangesproken.  

 

Binnen het Zorgprestatiemodel wordt gewerkt met blokken van 15 minuten. Dit betekent dat het aantal minuten dat gedeclareerd wordt afhankelijk is van de tijd dat het gesprek duurde en dat dit kan wisselen.

Het verdient aanbeveling om voorafgaande aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te vragen welk deel u vergoed krijgt. 

Voor de behandeling van kinderen onder de 18 jaar komt de vergoeding van de behandeling voor uw eigen rekening aangezien ik geen contract met de Gemeente heb. Ik hanteer de NZa tarieven hiervoor.

bottom of page