Vergoedingen

 

Raadpleeg uw zorgverzekeraar vooraf om verassingen te voorkomen

 

Algemeen

Indien u een verwijzing van de huisarts vraagt naar de Basis GGZ, kunt u de behandeling grotendeels of geheel vergoed krijgen vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis. Meer uitleg over de vergoeding en kosten van de behandeling leest u hieronder.

Praktijk REIN werkt contractvrij 

Dit betekent dat ik geen contracten met verzekeraars en gemeenten heb afgesloten.

Meer informatie over contractvrij werken en restitutie- dan wel natura polissen 

vindt u bij                                                

Alle consulten worden verricht vanuit de basis-ggz.

Volwassen: bent u 18 jaar of ouder? 

En heeft u een volledig vrije keuze restitutie polis? 

Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van de therapie volledig. 

Houdt u rekening met uw wettelijk verplicht eigen risico (€ 385,- voor 2021) en eventueel vrijwillig eigen risico.

Heeft u geen volledig vrije keuze polis (de natura polis) als zorgverzekering? 

Dan vergoedt uw zorgverzekeraar tussen de 75% en 90% van de kosten. 

Raadpleeg uw zorgverzekeraar vooraf om de exacte hoogte van de vergoeding op te vragen. 

Ook partnerrelatie-therapie wordt vergoed wanneer de therapie in het kader van een van de individuen plaats vindt. 

 

De vergoeding ontvangt u na afloop van het behandeltraject

U ontvangt dan een eindfactuur van mij. Deze stuurt u naar uw zorgverzekeraar en van hen ontvangt u de

vergoeding. Tussentijds ontvangt u per maand een rekening van de consulten. De betaaltermijn is 14 dagen. Enkel de eindfactuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Hieronder leest u belangrijke informatie over de voorwaarden voor vergoeding. Ik adviseer u om voor de exacte hoogte van de vergoeding met uw zorgverzekeraar contact op te nemen omdat dit afhangt van de soort zorgverzekering die u heeft.  

Belangrijk: u heeft een juiste verwijsbrief nodig van uw huisarts 

Een geldige verwijzing is nodig om de kosten van de behandeling vergoed te kunnen krijgen. 

Hier moet op staan dat er sprake is van (vermoeden van) een DSM 5 diagnose – uw huisarts weet dit. 

Wilt u coaching? 

Dat kan uiteraard ook. Voor de sessie kosten verwijs ik u door naar het kopje 'tarieven'.        

Er is voor coaching geen vergoeding mogelijk vanuit uw zorgverzekering. 

Kind en jeugd: jonger dan 18 jaar? 

Dat kan uiteraard ook. Gemeenten vergoeden de zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar. Omdat Praktijk REIN contractvrij werkt, is er geen vergoeding mogelijk. Er zijn behandelaren die contracten hebben bij uw gemeente waardoor de kosten wel vergoed kunnen worden. Wanneer u echter beslist om de sessie kosten zelf te betalen, verwijs ik u door naar het kopje 'tarieven'.